Pilot project manager:
Tasen microgreens (TAS)

Pilot Location:
Oslo (Norway)

Plant factory for social inclusion

Background:

TAS already owns the first and largest plant factory in Norway, producing microgreen for local restaurants and shops. NBL collaborates with TAS and may bring in knowledge and skills on social inclusion and job creation. Partners may provide skills on plant cultivation technologies and resource management.

Vision:

A sustainable system for indoor production, packaging and distribution of already cut microgreens, baby leaf and salads will be implemented, and will also integrate alternative strategies of sales distribution and transportation that include the use of ecological transportation. The Pilot aims at creating job opportunities and training activities (e.g. for unemployed international refugees) and promoting massive citizen participation in the dissemination and promotional events.

In collaboration with FoodE partners:
Tasen microgreens AS (NO), Nabolagshager AS (NO), Wageningen University & Research (NL), University of Bologna (IT) and Flytech (IT)

 

Pilot prosjektleder:
Tasen microgreens (TAS)

Pilotplassering:
Oslo (Norway)

Pedagogisk hydroponisk dyrkesystemer

Bakgrunn:

Tasen microgreens har utviklet skalerbare dyrkingssystemer for innendørs plantedyrking med kunstig belysning som brukes til pedagogiske formål. NBL bringer erfaring med utdanningsprosjekter om bylandbruk. Partneren har tidligere erfaring i småskala hydroponiske produksjonsystemer. 

Syn:

Utvikling av et mikrohydroponisk system for skoler hvor barn kan lære å dyrke salater og urter. Systemet vil være enkelt å lære og bruke og vil bli integrert med pedagogiske verktøy på FoodE-appen. Appen vil gi brukeren de nødvendige instruksjonene for å lære og å forstå de grunnleggende prinsippene for plantekrav. 

Blant de langsiktige målene: øke bevisstheten om hvordan mat blir produsert, gi opplæring til urbane bønder og utdanne barn om matproduksjonsmetoder som både er enkle å forstå og inkluderer stimulerende og oppdaterte teknologier. 

I samarbeid med FoodE-partnere:
Tasen microgreens AS (NO), Nabolagshager AS (NO), Wageningen University & Research (NL), University of Bologna (IT) and Flytech (IT)